جایگاه طب سنتی در ایران

علم پزشکی و علوم وابسته به آن از اولین دانش های مورد نیاز انسان ها از زمان شکل گیری تمدن تا کنون بوده است . بر این اساس کشور های صاحب تمدن کهن همواره بر درمان بیماری ها و مشکلات جسمی بر پایه گیاهان دارویی تکیه کرده و این موضوع جزئی لاینفک از فرهنگ مصرف دارویی آنها قرار گرفته است

امروزه  با  وجود  دارو های  شیمیایی  و  عوارض ناشی از استعمال آنها رویکرد جدیدی نسبت به طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی به وجود آمده است. گزارشات حساسیت ها و عوارض گیاهان دارویی بسیار کم و اندک بوده است تا جایی که بسیاری از مردم دارو های گیاهی را بدون عوارض فرض می کنند و این موضوع تقریبا صحیح می باشد.